Velmi úspěšný školní rok 2022/2023

01.07.2023

Školní rok 2022/2023 byl pro náš klub velmi úspěšným rokem. 

Celkem v našem klubu sportovalo 116 dětí. 
Probíhalo pět kurzů Dětí na startu (3x sídliště Vajgar, 2x sídliště Hvězdárna) a rozšířili jsme spolupráci se třemi školkami v Jindřichově Hradci. Skupiny dětí na startu měly možnost zažít tématické hodiny (karneval, Mikuláš, Vánoce aj.). 

Aerobiková skupina se letos zúčastnila 10 závodů po celé ČR a vysoutěžila 17 prvních, 5 druhých a 5 třetích míst. U všech dětí jsme zaznamenali obrovský posun v jejich dovednostech. Aerobičky se zúčastnily letního soustředění, kde si užily 5 dní zábavy, ale také tvrdé dřiny. 

Pro celý klub jsme pořádali opékání špekáčků nebo letní příměstský tábor. 

O děti se staraly čtyři hlavní trenérky, tři pomocné trenérky a čtyři asistentky.