Raketou na Měsíc!

02.09.2019

Od 24. do 26 srpna jsme se opět v našem milovaném Radíkově sešli po dvouměsíční prázdninové pauze. A neocitli jsme se tam jen tak!!! Měli jsme velký úkol, a to získat povolení k letu na Měsíc, který do této doby vlastnilo pouze Japonsko. A tak se Německo, Rusko, Amerika, Itálie a Francie snažily překonat tento nelehký úkol! Všichni kosmonauti museli splnit vstupní test, dohromady nasbírat 100 kosmonautských tisíc a  každý si vyrobit vlastní raketu. Úkoly byly úspěšně splněny a vy se můžete s námi přenést do tří kosmonautských dnů prostřednictvím fotek :-). 

Všechny fotky na: