Komerčka

 1. Boudová Domča (2011)
 2. Füllsacková Anička (2012)
 3. Humhalová Anežka (2012)
 4. Hynková Denda (2010)
 5. Jankovičová Terezka (2012)
 6. Kořínková Anežka (2012) 
 7. Králová Anetka (2012)
 8. Léblová Klára (2013)
 9. Neubauerová Eliška (2010)
 10. Gogová Anna Klaudie 
 11. Blažková Šárka (2010)
 12. Budíčková Tereza (2013)