Závazná přihláška do AEROBIK TEAMU LENA JH, z.s.

Dobrý den, prosím Vás o vyplnění pravdivých údajů o Vaší dceři. 

Na základě těchto údajů bude vystavena členská karta, která bude mít platnost do 12/2022. 

NEŽ ZAČNETE ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU VYPLŇOVAT, NEJPRVE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE ORGANIZAČNÍ POKYNY, KTERÉ MÁTE VE SVÉ E-MAILOVÉ SCHRÁNCE. 

DÁLE NASKENUJTE PRŮKAZOVÉ FOTO ČLENKY, KTERÉ BUDE POUŽITO NA ČLENSKOU KARTU. (formát jpg)