Informace pro zájemce

31.08.2022

Krásný den všem rodičům a zájemcům, 

rádi bychom vás informovali o možnostech, jak se přidat do našeho klubu. 

Vyberte si hodinu, kterou chcete navštěvovat: 

  • Děti na startu: celorepublikový projekt na všestranný sportovní rozvoj (atletika, gymnastika, míčové hry, pohybové hry atd.) pro děti od 4 do 9 let
  • Aerobiková přípravka - určena všem dětem od 3 do 7 let - rozvoj aerobikových a gymnastických dovedností, cvičení na hudbu, koordinace a obratnost
  • Komerčka - určena všem dětem od 9 let - nacvičování tématické aerobikové choreografie, kondiční i silová přípravka 
  • Sportovní a fitness aerobik - určen pro děti pohybově nadané (nebo s předchozí zkušeností) - 7-12 let - závodní kategorie, nutné kontaktovat trenérky.